Woonrapport - Bestemmingsplan

Huizenzoeker

Voorkom verrasingen. Vraag het bestemmingsplan op.

Als je een huis koopt dan wil je zekerheid en geen verassingen achteraf. In het bestemmingsplan is omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken. In ons woonrapport zijn de bestemmingsplannen opgenomen. Op deze pagina vind je meer informatie over wat een bestemmingsplan inhoud.

rapport bouwjaar

Meer informatie

Inhoud rapport

In het rapport is opgenomen wat de huidige bestemming is van uw buurt. Daarnaast zal worden weergegeven wat toekomstige plannen zijn van de overheid. Gemeenten verstrekken de informatie aan Huizenzoeker op verschillende manieren. Zo zijn er gemeenten die een PDF van de plannen tonen. Andere gemeenten tonen de informatie alleen op de website. In dit laatste geval is er een link opgenomen naar de plannen.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan heeft twee functies; een functie om dat wat er is vast te leggen, beheersen en een tweede functie om een nieuwe ontwikkeling te starten. Als een gemeente maar bijvoorbeeld ook een burger of een commerciële projectontwikkelaar ergens iets wil gaan ontwikkelen, dan moet dit eerst in een bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Voor het herzien van een bestemmingsplan moet een procedure worden doorlopen. De gemeente kan ook een afwijkingsbesluit nemen. Het geldende bestemmingsplan wordt dan als het ware (gemotiveerd) terzijde geschoven.

Als er geen ontwikkelingen zijn, legt het bestemmingsplan de ruimtelijke situatie ‘vast’. Om te voorkomen dat voor kleine ‘ontwikkelingen’ zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van een woning steeds een herziening van het bestemmingsplan nodig is, worden in bestemmingsplan al bouwmogelijkheden gegeven, afgestemd op wat in de situatie ter plekke ruimtelijk toelaatbaar is.

Controleer uw bestemming!

Als je het rapport download controleer dan of de woning in een bestemming “wonen”ligt. Dit is een gele kleur op de kaart. Is er niets op de kaart opgenomen neem dan contact op met uw gemeente. De gemeente heeft in dit geval waarschijnlijk nog geen goed bestemmingsplan opgesteld. Dit kan problemen geven bij bijvoorbeeld een verbouwing. Als er geen plan is dan kan de gemeente geen bouwvergunningen afgeven.

Waar komt de data vandaan?

Het bestemmingsplan wordt door Huizenzoeker van de volgende overheidswebsite gehaald: www.ruimtelijkeplannen.nl