HuizenZoeker»API»Sleutel aanvragen

Voorwaarden voor het gebruik van de HuizenZoeker API

  • Bij iedere woning die op de website wordt getoond dient vermeld te worden dat deze afkomstig is van HuizenZoeker.nl.
  • Bij iedere woning die op de website wordt getoond dient verplicht de deeplink (ongewijzigd) naar de woning op HuizenZoeker getoond te worden.
  • Het tonen van woningen moet voor iedere bezoeker van uw website op te vragen zijn, dit mag zich niet achter een inlogpagina bevinden.
  • De API-sleutel mag alleen voor de opgegeven website worden gebruikt en mag niet worden verstrekt aan derden.
  • Aan het toekennen van een API-sleutel en het gebruik van de API kunnen geen rechten worden ontleend. HuizenZoeker heeft te allen tijde het recht, om zonder opgaaf van redenen, de samenwerking stop te zetten. Aan het toekennen van een API-sleutel zijn maandelijkse kosten verbonden. Deze maandelijkse kosten variĆ«ren per aanvraag.
  • HuizenZoeker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de API.