Buurtinformatie

Huizenzoeker

Buurtinformatie, leefbaarheid en veiligheid

De buurt waarin de woning staat speelt een belangrijke rol bij de aanschaf van een huis. Als je kinderen hebt dan woon je waarschijnlijk graag in een buurt met jonge gezinnen. Huizenzoeker heeft van elke postcode in Nederland in kaart gebracht wat voor mensen daar wonen. Zo weet je wie je buren zijn zonder dat je hoeft aan te bellen.

rapport bouwjaar

Meer informatie

Wie zijn mijn buren?

Huizenzoeker heeft Nederland onderverdeeld in 10 verschillende types. Deze types zijn een verzameling van een groot aantal kenmerken als vastgoed, leeftijd, inkomen etc. Op basis van deze kenmerken zijn een tiental profielen opgesteld die meer kunnen vertellen over het type inwoners rondom de locatie van de woning.

Leefbaarheid

Deze leefbaarheid kaart laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid is. Om de leefbaarheid te bepalen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren onderverdeeld in 5 dimensies. Dit zijn de volgende dimensies: woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving. De leefbaarheid wordt aangegeven van uitstekend tot zeer onvoldoende.