Privacy

Huizenzoeker

Waarom staat mijn woning op Huizenzoeker?

Huizenzoeker toont nogal wat informatie. Hoe zit dat met al die data over elke woning in Nederland? Wij ontvangen hierover dagelijks vragen. Daarom leggen wij dat op deze pagina graag uit.

Bij elke woning in Nederland tonen we informatie over de woning zelf en buurtinformatie. Laten we het allereerst over de woning informatie hebben. De gemeentelijke administratie, het Kadaster en andere overheidsinstanties leggen informatie over alle woningen in Nederland vast. Dit is openbare informatie waarvan wettelijk is geregeld dat deze informatie voor iedereen beschikbaar moet zijn. Vind je het geen probleem om wat juridische stof door te nemen dan kan je hier de officiele wetgeving vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30968-3.html

De gemeente legt een aantal zaken vast zoals uw adres, bouwjaar en woningoppervlakte. Zij verstrekken dit vervolgens weer aan het Kadaster die dit vastlegt in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Uw woning is dan ook opgenomen in dit register. Dit is openbaar toegankelijk via deze link: https://bagviewer.kadaster.nl.

Wij halen deze gegevens weer op bij het Kadaster. Daarnaast ontvangen we de energielabels bij het RVO. De Woningwaarde en WOZ Waarde wordt door Huizenzoeker zelf bepaald en is onder andere gebaseerd op historische verkoopprijzen die zijn op te vragen bij het Kadaster.

De reden dat de overheid diverse gegevens vastlegt is omdat zij dit van groot belang achten voor de openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en bij de voorbereiding van nieuw beleid. Zo is het bijvoorbeeld voor de brandweer heel belangrijk om te weten hoe oud en groot jouw woning is om daarmee met de juiste blusmiddelen bij uw woning te arriveren. Gemeentes en projectontwikkelaars gebruiken deze gegevens om te bepalen welk type woningen er in de gemeente extra gebouwd moeten worden. In zijn algemeenheid gaat het erom dat de leefbaarheid van jou en jouw buren wordt vergroot. Huizenzoeker tracht hierin een verbindende rol te spelen waarbij wij ons uiteraard aan wet- en regelgeving houden.

Neem contact op

* Vereist

E-mailadres*

Naam*

Stel je vraag*

Een kopie van je antwoorden wordt gemaild naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven.