HuizenZoeker»Makelaars»Friesland»Leeuwarden»Makelaardij Friesland

Makelaardij Friesland


HuizenZoeker facts over Makelaardij Friesland

HuizenZoeker heeft koopwoningen gevonden van Makelaardij Friesland. Makelaardij Friesland heeft huizen te koop in Drachten, Sneek, Berltsum, Woudsend, Franeker, . Het woningaanbod bestaat uit woonhuizen en appartementen.

De gemiddelde vraagprijs van de te koop staande huizen en appartementen bedraag € 493.178,-. Van 16 woningen is de vraagprijs in het verleden gewijzigd. HuizenZoeker heeft geen huurwoningen gevonden van Makelaardij Friesland.
De meest recente woning is aangeboden op 17 november 2019.

Bekijk een overzicht van alle 17 makelaars in Leeuwarden »Onlangs in de verkoop genomen woningen door Makelaardij Friesland

Arumerstraat 22Arumerstraat 22Leeuwarden
Margaretha de Heerstraat 17Margaretha de Heerstraat 17Leeuwarden
Age Hylkes Trompstrjitte 4Age Hylkes Trompstrjitte 4Woudsend
Seel 32Seel 32Terherne
Beatrixstraat 41Beatrixstraat 41Leeuwarden
Leidijk 64Leidijk 64Drachten
Ljouwertertrekwei 38Ljouwertertrekwei 38Dronryp

Bekijk alle koopwoningen van Makelaardij Friesland »


Woningaanbod van Makelaardij Friesland per plaats

Plaats Aantal koop Aantal huur
Drachten12 woningen-
Sneek10 woningen-
Woudsend5 woningen-
Berltsum5 woningen-
Franeker4 woningen-
Ferwoude3 woningen-
Hurdegaryp3 woningen-
Grou3 woningen-
Koudum3 woningen-
Beetsterzwaag2 woningen-
Workum2 woningen-
Marrum2 woningen-
Plaats Aantal koop Aantal huur
Terherne2 woningen-
Dronryp2 woningen-
Gorredijk2 woningen-
Augustinusga2 woningen-
St.-Annaparochie1 woning-
Offingawier1 woning-
Ried1 woning-
Heerenveen1 woning-
Stiens1 woning-
Kootstertille1 woning-
Nijland1 woning-
Marsum1 woning-
Britsum1 woning-
Parrega1 woning-
Wytgaard1 woning-
Sint Nicolaasga1 woning-
Zweins1 woning-
Harlingen1 woning-
IJlst1 woning-
Ferwert1 woning-
Ureterp1 woning-
Bitgummole1 woning-
Sibrandabuorren1 woning-
Oudemirdum1 woning-
Sloten1 woning-
St.-Jacobiparochie1 woning-
Goutum1 woning-
Idskenhuizen1 woning-
Jistrum1 woning-
Jorwert1 woning-
Hallum1 woning-
Boijl1 woning-
Metslawier1 woning-
Hilaard1 woning-
Sexbierum1 woning-
De Tike1 woning-
Longerhouw1 woning-
De Knipe1 woning-
Elahuizen1 woning-