HuizenZoeker»Makelaars»Friesland»Leeuwarden»Makelaardij Friesland

Makelaardij Friesland


HuizenZoeker facts over Makelaardij Friesland

HuizenZoeker heeft koopwoningen gevonden van Makelaardij Friesland. Makelaardij Friesland heeft huizen te koop in Drachten, Berltsum, Sneek, Woudsend, Ferwoude, . Het woningaanbod bestaat uit woonhuizen en appartementen.

De gemiddelde vraagprijs van de te koop staande huizen en appartementen bedraag € 535.088,-. Van 13 woningen is de vraagprijs in het verleden gewijzigd. HuizenZoeker heeft geen huurwoningen gevonden van Makelaardij Friesland.
De meest recente woning is aangeboden op 19 februari 2020.

Bekijk een overzicht van alle 15 makelaars in Leeuwarden »Onlangs in de verkoop genomen woningen door Makelaardij Friesland

Ferfstraat 18Ferfstraat 18Burgum
Alingastate 18Alingastate 18Leeuwarden
Hegebuorren 10Hegebuorren 10Hallum
Constantijnstraat 3Constantijnstraat 3Leeuwarden
Wederik 35Wederik 35Heerenveen
Baerderdyk 10Baerderdyk 10Easterlittens
Skilplein 21Skilplein 21Easterein

Bekijk alle koopwoningen van Makelaardij Friesland »


Woningaanbod van Makelaardij Friesland per plaats

Plaats Aantal koop Aantal huur
Drachten8 woningen-
Sneek5 woningen-
Berltsum5 woningen-
Woudsend4 woningen-
Marrum3 woningen-
Heerenveen3 woningen-
Koudum3 woningen-
Plaats Aantal koop Aantal huur
Ferwoude3 woningen-
Dronryp2 woningen-
Workum2 woningen-
Hallum2 woningen-
Grou2 woningen-
Franeker2 woningen-
Wolvega2 woningen-
Nijland1 woning-
Marsum1 woning-
Wytgaard1 woning-
Twijzel1 woning-
Zweins1 woning-
De Knipe1 woning-
Elahuizen1 woning-
Easterlittens1 woning-
Ferwert1 woning-
Gorredijk1 woning-
Beetsterzwaag1 woning-
Offingawier1 woning-
Tijnje1 woning-
Oudemirdum1 woning-
Idskenhuizen1 woning-
Ureterp1 woning-
Britsum1 woning-
St.-Jacobiparochie1 woning-
Goutum1 woning-
Augustinusga1 woning-
Jistrum1 woning-
Nijemirdum1 woning-
Metslawier1 woning-
Hilaard1 woning-
Sexbierum1 woning-
Burgum1 woning-
Parrega1 woning-
Terherne1 woning-
Longerhouw1 woning-
Bitgummole1 woning-
Sibrandabuorren1 woning-
Easterein1 woning-
Hurdegaryp1 woning-
Boijl1 woning-
Opeinde1 woning-
Hindeloopen1 woning-
Ried1 woning-
St.-Annaparochie1 woning-
Jorwert1 woning-
Kootstertille1 woning-