Omschrijving

***FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN***

HELEMAAL VRIJ WONEN MIDDEN IN SANTPOORT-NOORD MET UITZICHT OVER DE BOLLENVELDEN
Ligt uw hart in Santpoort-Noord en houdt u van ruimte, privacy en een woning helemaal naar eigen wens verbouwen? Dan is dit wat u zoekt.

Deze unieke vrijstaande woning is in 1961 gebouwd en heeft slechts 2 eigenaren gekend. De woning staat op een geweldig ruim perceel van maar liefst 1237 vierkante meter en kijkt aan de voorzijde vrij uit over de bollenvelden. Bij aankomst valt meteen de brede oprit met dubbele garage en carport op die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Alleen al de oprit biedt plek voor drie auto’s.

Wat dit huis o.a. kenmerkt is dat bijna alle woonruimte nu op de begane grond gesitueerd is en alles gelijkvloers is, wat de woning direct een levensloopbestendige woning maakt.


WOONOPPERVLAKTE VERGROTEN:
De potentie van deze woning zit hem in de 1e verdieping die nog volop uitbreidingsmogelijkheden biedt. Op deze verdieping is nu slechts 1 (slaap)kamer aanwezig en heel veel loze kapruimte. Hier is relatief eenvoudig flink veel woonoppervlakte te creëren door het plaatsen van een lange dakkapel over de volledige breedte van de achterzijde van de woning. Daarnaast kan er (mits vergund) ook nog een dakkapel geplaatst worden aan de voorzijde van de woning. Op die manier wordt er relatief makkelijk extra woonruimte gecreëerd die ingedeeld kan worden in bijvoorbeeld 2 extra slaapkamers en een extra badkamer.

Een tweede mogelijkheid om de woonoppervlakte te vergroten is om (een deel van) de dubbele garage te verbouwen en te betrekken als extra woonruimte. U hoeft niet bang te zijn om berg- en hobbyruimte te verliezen, want er is er nog ruim voldoende ruimte daarvoor om de rest van het perceel (zie overzichtsplattegrond).

De grote en goed verzorgde tuin rondom de woning biedt bij uitstek mogelijkheden om gedurende de dag heerlijk in de zon te zitten of juist de schaduw op te zoeken. Geniet van de herfstkleuren en geuren die deze mooi aangelegde tuin te bieden heeft. Ook op zondagochtend graag verse eieren? Het kippenverblijf biedt daar uitkomst voor.

Mocht u toch de rust zat zijn, dan bent u binnen no-time op het strand van IJmuiden of in het bruisende Haarlem en de kaasmarkt in Alkmaar. De ligging is gewoonweg perfect!
Kom deze ruwe diamant bekijken en ervaar de mogelijkheden.


INDELING:
Bij binnenkomst komt u in de ruime entreehal met open trap naar de eerste verdieping, links de hal komt u uit bij de 2 slaapkamers en 2 badkamers en het separate toilet. Zie plattegronden. De slaapkamer aan de achterzijde heeft tevens een eigen deur naar buiten toe wat het ook een uitstekende ruimte maakt voor een thuiskantoor waarbij klanten niet door de woning hoeven te lopen.
De indeling is uiteraard makkelijk te wijzigen als u de woning gaat verbouwen.

Via de centrale hal rechts komt u in de ruime en lichte woonkamer met volop daglichttoetreding (aan de noord-, de oost- en de zuidkant), kunststof schuifpui naar de prachtige tuin en doorloop naar de keuken.
Achter de keuken bevindt zich een voormalige was/kastruimte, de deur naar het verhoogde terras en toegang naar de kelder. De kelder is vrij ruim en kan uitstekend dienst doen als wijnkelder + proviandruimte.


TUINOPPERVLAK:
De riante en zeer goed verzorgde tuin ligt geheel rondom de woning. Verder is het huis gebouwd op een terp (een verhoging) waardoor er een mooier zicht is op de rondom gelegen tuinen. Men kan de tuin eenvoudig ruimer maken door de volle begroeiing aan de westzijde van het perceel weg te snoeien. Achterin de tuin is er een houten schuur en een kippenverblijf.


VOOR INDELING EN MATEN ZIE KLEURENPLATTEGRONDEN


DETAILS:
-Woonoppervlakte: 163 m² volgens NEN2580-meetinstructie
-Perceelgrootte: 1237m2
-Bouwjaar 1961
-CV-combiketel Vaillant uit 2015
-Voorzien van 17 Zonnepanelen
-Energielabel E (met gemak te verbeteren)
-Stenen dubbele garage
-Carport naast de garage
-Kelder
-Glas-in-lood bij voordeur
-De woning is zowel aan de voor als achterzijde voorzien van markiezen
-De markiezen aan de achterzijde zijn elektrisch
-Elektra: 14 groepen, 7 aardlekschakelaars
-Oplevering in overleg (kan snel)


LIGGING:
Centraal in de Randstad gelegen; dichtbij winkels, de gezellige Hoofdstraat, diverse scholen (basis- en middelbaar onderwijs), meerdere sportaccommodaties, prachtige Kennemerduinen, zee en strand. Op loopafstand van openbaar vervoer en goede verbinding met uitvalswegen naar onder andere Haarlem en Amsterdam.


BIEDINGEN:
Wilt u een bod uitbrengen op deze woning? Sinds 1 januari j.l. zijn wij wettelijk verplicht om gebruik te maken van online bieden. Dit werkt heel eenvoudig. U kunt online een bod uitbrengen op: VKMAKELAARS [punt] NL [slash] DREEF
(Funda staat niet toe om een weblink uit te schrijven, vandaar dat we zo vermelden)


*********************


COMPLETELY FREE LIVING IN THE MIDDLE OF SANTPOORT-NOORD WITH VIEWS OVER THE BULB FIELDS.
Does your heart lie in Santpoort-Noord and do you like space, privacy and renovate a house completely according to your own wishes? Then this is what you are looking for.
This unique detached house was built in 1961 and has known only 2 owners. The house stands on a great spacious plot of no less than 1237 square meters and has an unobstructed view of the bulb fields at the front. Upon arrival, the wide driveway with double garage and carport immediately catches the eye, which can be used for various purposes. The driveway alone offers space for three cars.
What characterizes this house, among other things, is that almost all living space is now situated on the ground floor, which immediately makes the house a life-resistant home.


INCREASE LIVING SPACE:
The potential of this house lies on the 1st floor, which still offers plenty of expansion options. There is now only 1 (bed) room on this floor and a lot of empty hairdressing space. It is relatively easy to create quite a lot of living space here by placing a long dormer window over the full width of the rear of the house. In addition a corner window can also be placed at the front of the house (if permitted). In this way, extra living space is created relatively easily, which can be divided into, for example, 2 extra bedrooms and an extra bathroom.
A second possibility to increase the living space is to renovate (part of) the double garage and to use it as extra living space. You don’t have to worry about losing storage and hobby space, because there is still more than enough space for this around the rest of the plot (see overview map).
The large and well-kept garden around the house offers excellent opportunities to sit in the sun during the day or to find shade. Enjoy the fall colors and scents that this beautifully landscaped garden has to offer. Would you also like fresh eggs on Sunday morning? The chicken house offers a solution for this.
If you are tired of the rest, you will be on the beach of IJmuiden, our capital city Amsterdam or in bustling Haarlem and the cheese market in Alkmaar in no time. The location is simply perfect!
Come and view this rough diamond and experience the possibilities.


LAYOUT:
Upon entering you are in the spacious entrance hall with an open staircase to the first floor. To the left of the hall you reach the 2 bedrooms and 2 bathrooms and the separate toilet. See floor plans. The bedroom at the rear also has its own door to the outside, which also makes it an excellent space for a home office where customers do not have to walk through the house.
The layout is of course easy to change if you are going to renovate the house.
Through the central hall on the right you enter the spacious and bright living room with plenty of daylight (on the north, east and south sides), sliding doors to the beautiful garden and passage to the kitchen.
Behind the kitchen is a former laundry/cupboard space, the door to the raised terrace and access to the cellar.
The cellar is quite spacious and can serve as an excellent wine cellar provision room.


GARDEN AREA:
The spacious and very well-kept garden surrounds the house.
Furthermore, the house is built on a mound (an elevation) so that there is a nicer view of the surrounding gardens. You can easily make the garden more spacious by pruning away the full vegetation on the west side of the plot. In the back of the garden there is a wooden shed and a chicken house.


FOR LAYOUT AND SIZES, SEE COLOR FLOORPLANS


DETAILS:
-Living area: 163m2 according to NEN2580 measurement instruction
-Plot size: 1237m2
-Year of construction: 1961
-Vaillant central heating combi boiler from 2015
-Equipped with 17 solar panels
-Energy label E (can be easily improved)
-Stone double garage
-Carport next to the garage
-Basement
-Stained glass at the front door
-The house is equipped with awnings at both the front and rear
-The awnings at the rear are electric
-Electricity: 14 groups, 7 earth leakage switches
-Delivery in consultation (can be done quickly)


LOCATION:
Centrally located in the Randstad; close to shops, the cozy Main Street, various schools (primary and secondary education), several sports facilities, beautiful Kennemer dunes, sea and beach. Within walking distance of public transport and good connection with roads to Haarlem and Amsterdam, among others.


BIDS:
Would you like to make an offer on this property? Since January 1st. we are legally obliged to use online bidding. This works very simply. You can place a bid online on: VKMAKAARS [dot] NL [slash] DREEF
(Funda does not allow to write a web link, that's why we mention it like this.)

Lees meer


Type
Vrijstaande woning
Wonen
163 m2
Perceel
1239 m2
Bouwjaar
1961

Woningmarkt

WOZ Waarde

De meest gestelde vraag bij Huizenzoeker is: Wat is de woningwaarde van mijn huis? De Rijksoverheid meet de waarde van iedere woning in Nederland middels de WOZ waarde. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ waarde wordt gebruikt om de hoogte van de gemeentelijke heffingen en belasting te bepalen. Wil je weten wat de WOZ waarde van jouw woning is? Deze kun je vinden op het WOZ Waardeloket .


Woningwaarde Santpoortse Dreef 2, Santpoort-Noord

Huizenzoeker heeft ook zelf van iedere woning in Nederland de actuele woningwaarde bepaald. De berekende woningwaarde ligt tussen de € 865.000 en € 915.000. Deze waardebepaling is gebaseerd op bij ons bekende gegevens zoals kadasterdata, bouwjaar en woonoppervlakte . We doen ons best om de waarde van deze woning zo goed mogelijk in te schatten. Er kunnen desondanks fouten in onze waardebepaling sluipen. Raadpleeg daarom altijd een makelaar of taxateur voor een exacte bepaling van de woningwaarde.


Huis kopen in Santpoort-Noord

Huizenzoeker toont alle te koop staande huizen in Santpoort-Noord . We gebruiken deze gegevens om de dagelijks de woningmarkt inzichtelijk en transparant te maken. Hierdoor ben jij de expert tijdens het onderhandelen. Bekijk de woningmarktcijfers van Santpoort-Noord en krijg meer inzicht in prijsontwikkeling en het percentage overbiedingen.

woningmarkt image

Treinstation

0.46 km

Bushalte

0.2 km

Kinderopvang

0.29 km

Basisschool

0.69 km

Supermarkt

2.34 km

Bioscoop

4.65 km

Buurt

Deze woning ligt in de buurt Santpoort-Noord Spanjaardsbergbuurt. Het gemiddeld aantal inwoners in deze buurt is 4385 . Dit is boven het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is 3081. Santpoort-Noord ligt in de gemeente Velsen, deze gemeente heeft in totaal 68617 inwoners. Dit is de meest recente volkstelling van 2022.


De straat

Het besteedbaar inkomen in deze straat is € 28.141 per huishouden. Het besteedbaar inkomen is het geld wat een huishouden kan uitgeven aan eten en drinken, spullen en vakanties. Geld voor woonlasten hoort niet bij. Het landelijk gemiddelde ligt op € 36.500.


Criminaliteit

De criminaliteit in deze buurt is lager dan het landelijk gemiddelde. Het aantal inbraken lag in 2021 op 11 inbraken per 10.000 inwoners. Landelijk gezien liggen het aantal inbraken op 17 per 10.000 inwoners.


woningmarkt image

Geen of hele jonge kinderen

Wonen in rijtjeshuizen of gezinswoningen

Bovengemiddeld autogebruik

Gevoeliger voor trends en nieuwe producten

Waarderen moderne levensstijl

Vergelijkbare woningen

Makelaars vergelijken? Ga naar onze partner JAAP.NL


Bezig met het ophalen van de vergelijkbare woningen