De 3 meest voorkomende problemen bij een wasmachine (en hoe je ze oplost)

meest voorkomende problemen bij een wasmachine

Er zijn verschillende problemen die kunnen optreden bij een wasmachine, maar hier zijn drie van de meest voorkomende, samen met mogelijke oplossingen.

Wasmachine lekt water

Mogelijke oorzaken:

Een lekkage kan worden veroorzaakt door een verstopte afvoer, een kapotte deurafdichting, een lekkende slang of een beschadigde waterpomp.

Oplossingen:

 • Controleer de afvoer en zorg ervoor dat deze niet verstopt is.
 • Onderzoek de deurafdichting op scheuren of slijtage en vervang deze indien nodig.
 • Inspecteer alle slangen op lekken en vervang de beschadigde slangen.
 • Controleer de waterpomp op eventuele defecten en vervang deze als dat nodig is.

Wasmachine centrifugeert niet goed of maakt lawaai

Mogelijke oorzaken:

Een onbalans in de lading, versleten schokdempers, defecte lagers of problemen met de aandrijfriem kunnen leiden tot ongewone geluiden of een slechte centrifuge prestatie.

kleding opruimen

Oplossingen:

 • Verdeel de was gelijkmatig in de trommel om een evenwichtige lading te waarborgen.
 • Controleer de schokdempers op slijtage en vervang ze indien nodig.
 • Inspecteer de lagers op slijtage en vervang ze als ze defect zijn.
 • Controleer de aandrijfriem op spanning en slijtage, vervang deze indien nodig.

Wasmachine pompt geen water af

Mogelijke oorzaken:

Een verstopte afvoer, een defecte waterpomp, een geblokkeerde afvoerslang of een elektrische storing kunnen voorkomen dat de wasmachine water afvoert.

Oplossingen:

 • Controleer de afvoer en verwijder eventuele verstoppingen.
 • Onderzoek de waterpomp op defecten en vervang indien nodig.
 • Controleer de afvoerslang op eventuele blokkades en reinig deze.
 • Controleer de elektrische aansluitingen en zekeringen om ervoor te zorgen dat er geen elektrische problemen zijn.

Lees ook: Slimme oplossingen voor kleine wastafelruimtes


Als je problemen met je wasmachine ondervindt en de bovenstaande oplossingen niet helpen, is het raadzaam om contact op te nemen met een professionele monteur of de klantenservice van de fabrikant voor verdere assistentie.